Palvelut yksityishenkilöille:

Yksityishenkilöiden oikeudelliset asiat

Yksityishenkilö tekee elämänsä aikana monia oikeustoimia, joista osa voi olla ainutlaatuisiakin. Työsuhteeseen liittyvät asiat, asuntokaupat, testamentit, avioliittoon liittyvät oikeustoimet ja muut sopimussuhteet ovat osa ihmisten arkea. Ihminen voi joutua myös rikoksen uhriksi tai vastaajaksi oikeudenkäyntiin. Hoidamme monipuolisesti edellä mainittuihin asioihin liittyviä asioita, mm. rikosoikeudenkäyntejä, työsuhdeongelmia, perhe- ja perintöoikeudellisia asioita sekä asunto- ja kiinteistökauppariitoja.

Avustamme mielellämme yksityishenkilöitä työsuhdeneuvotteluissa (esim. johtajasopimusten tulkinta) ja oikeudenkäynneissä.

Oikeusapu tai -turva

Kun tarvitset oikeudellista neuvontaa, oikeusturvavakuutus tai oikeusapu voi kattaa osan tai kaikki kustannukset. Avustamme asiakkaitamme oikeusturvan tai oikeusavun hakemisessa.Palvelut yrityksille:

Lakitoimisto Instruo Oy:n tarjoamat palvelut kattavat lähes koko liikejuridiikan sektorin.

Sopimusjuridiikka

Sopimuksen laatimiseen kannattaa panostaa, sillä hyvän sopimuksen tarkoituksena on ehkäistä erimielisyyksiä tulevaisuudessa. Hyväkin neuvottelutulos voi jäädä hyödyttömäksi, ellei liikesuhteen perusteita kirjata sopimukseen.
Autamme asiakkaitamme viemään läpi liikeneuvottelut sekä sopimustekstejä laatien että neuvottelustrategiassa ohjaten.

Riita-asiat

Liiikesuhteet johtavat joskus erimielisyyksiin. Riitatilanteessa pidämme tärkeänä ratkaista riita kustannustehokkaasti, tavoitteena mahdollisimman hyvä lopputulos myös yrityksen tulevaisuus kokonaisvaltaisesti huomioon ottaen. Avustamme asiakkaitamme riita-asioissa, neuvotteluissa ja viime kädessä oikeudenkäynneissä.

Työsuhde-asiat

Työllistäminen, eritoten pienissä yrityksissä, voi olla suuri investointi ja joskus jopa riski. Työsuhdetta sääntelevät nykyään monet eri lait ja säädökset. Voimme tukea yritystäsi työsuhdejuridiikan kaikilla alueilla – olkoon kyse sitten työsuhteen aloittamisesta, päättämisestä tai asioista siinä välillä. Autamme tunnistamaan ja välttämään riskit etukäteen.

Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus

Vahingot on pyrittävä välttämään, aina se ei onnistu. Vahingon sattuessa yrittäjän on keskityttävä liiketoimintansa jatkuvuuden turvaamiseen. Asiantuntija-avun käyttäminen vahinkotilanteissa on monesti suotavaa, jopa välttämätöntä. Tällöin voit ottaa meihin yhteyttä. Autamme yrityksiä välttämään ylimääräistä työtä ja kustannuksia ja avustamme vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeudellisissa riidoissa.

Oikeusturvavakuutus

Kun yrityksesi tarvitsee oikeudellista neuvontaa, oikeusturvavakuutus voi kattaa osan tai kaikki kustannukset. Avustamme asiakkaitamme oikeusturvavakuutuksen kattaman oikeusturvan hakemisessa ja autamme tekemään tarvittavat selvitykset vakuutusyhtiöön. .


© Lakitoimisto Instruo Oy I Y-tunnus 2560093-4 I tapani.laurikainen(at)laki-oikeus.fi VT Tapani Laurikainen